Mit andet år som selvstændig

Julie_søgaard_moderator_insekter_på_menuen_How_can_we_feed_the_world_2017 klimajournalist miljøjournalist

En rigtig god blanding af faste, tilbagevendende og nye opgaver. Det er den korte beskrivelse af mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og ordstyrer, der har været mindst lige så sjovt og indholdsrigt, som det første år. Jeg glæder mig til mit tredje år.

Ordstyrer, facilitator og planlægger

Ligesom første år har jeg i mit andet år som selvstændig jævnligt haft opgaver som moderator eller facilitator på konferencer, debatter, workshops og andre arrangementer, hvor jeg ofte også har været med som planlægger.

Her er et udpluk fra det seneste år:
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Skolestue for landspolitikere på Learn-scenen – Naturmødet 2017

I maj 2017 var jeg atter moderator på Learn-scenen under Naturmødet, der var vokset siden det første møde i 2016 og nu havde over 10.000 deltagere  – og i stigende grad politikernes og mediernes bevågenhed.

Den 24.-26. maj 2018 kan man igen opleve mig som moderator på Learn-scenen.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat om grønne job hos IDA i Ingeniørteltet under Folkemødet 2017

Under Folkemødet i juni 2017 var jeg ordstyrer på en debat om grønne job hos Ingeniørforeningen IDA.

Man kan stadig nå at booke mig som moderator, interviewer eller vært til Folkemødet 2018.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Ordstyrer på samtale om insekter på menuen under How Can We Feed The World? – september 2017

I september 2017 var jeg ordstyrer på en samtale om insekter på menuen på arrangementet How Can We Feed The World? under festivalen Hearts & Minds i Aarhus.

Og i november holdt Villum Fonden symposiet A Sea of Interests, hvor jeg var ordstyrer på en session om bæredygtigt fiskeri.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat under Molios klimakonference i Middelfart februar 2018

I februar i år stod Molio – Byggeriet Videnscenter bag konferencen Klimaændringer – udfordringer og muligheder for byggeriet. Her var jeg ordstyrer og medplanlægger.

I marts var jeg moderator på Naturstyrelsens seminar Indfasning af biodiversitetsskov
– hvordan fremmer vi bedst biodiversiteten?
Styrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se oplæg og snart noter fra seminaret

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat efter filmen The Green Lie under CPH:DOX 2018

Samme uge var jeg ordstyrer på  en samtale og debat efter filmen The Green Lie under CPH:DOX 2018.

Se liste over nogle af de øvrige arrangementer fra mit andet år som selvstændig og fra tidligere år.

I den kommende tid er der allerede flere arrangementer på programmet.  Blandt andet skal jeg være ordstyrer på konferencen Sund i Naturen på Christiansborg den 2. maj arrangeret af Friluftsrådet.

Kommunikation og PR
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Den Danske Naturfonds arealer i Mols Bjerge Nord

I det seneste år har jeg fortsat været fast tilknyttet som kommunikationskonsulent for Den Danske Naturfond, som jeg løser presse- og kommunikationsopgaver for.

Siden sidst har Naturfonden offentliggjort flere nye opkøb og projekter. Blandt andet Mols Bjerge Nord og  Kollund Skov.

Desuden har jeg løbende udført PR- og kommunikationsopgaver for andre organisationer og institutioner.

Journalistik
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Workshop under konferencen The Global Energy Transition: Is Journalism Ready? i forbindelse med COP23 i Bonn.

Mine to andre ‘ben’ ovenfor har fyldt meget i mit andet år som selvstændig, men der har dog været tid til at skrive nogle enkelte artikler. For eksempel:

Forskere vil skabe langtidsholdbar naturforvaltning

Midler til forskning i dansk energiteknologi skraber bunden

Klimarådets formand: Mere forskning kan lette klimatrykket fra landbruget

Lige nu er jeg redaktør på en mindre, enkeltstående publikation inden for grøn forskning og innovation, der forventes at udkomme i efteråret. Mere om det til den tid.

I november repræsenterede jeg som formand Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM) under konferencen The Global Energy Transition: Is Journalism Ready? arrangeret af Clean Energy Wire (CLEW).

Konferencen blev holdt i forbindelse med COP23 i Bonn.

Her havde jeg et indlæg om FEM og hvordan vi er organiseret. Det var under en workshop om, hvordan klimajournalister kan arbejde bedre sammen og gerne på tværs af landegrænser.