GENÅBNER MIN BIKS TIL APRIL

Jeg har opsagt min stilling som redaktør på CleantechWatch og vender tilbage som selvstændig, når min barselsorlov slutter den 1. april 2021.

Så tag endelig fat i mig – såvel nye som gamle kunder – hvis I har opgaver, jeg kan hjælpe jer med til den tid. Det være sig som journalist, kommunikatør eller moderator.

Udover min i forvejen lange erfaring inden for det grønne stofområde har jeg gennem min tid på CleantechWatch fået en ny og omfattende indsigt i miljø- og ressourceindustrien, som jeg nu også kan trække på.

Mit tredje år som selvstændig

Debat under konferencen Go Green With Aarhus 2018. Foto: Aidin Esmaeli Photography

Det er nu tre år siden, jeg blev selvstændig. Det seneste år har mine tre ‘ben’ i forretningen fyldt nogenlunde lige meget. Til gengæld har opgaverne ikke været fordelt jævnt henover året. I perioder har der været meget travlt. Men så længe man er god til at arbejde koncentreret og planlægge sin tid, er det faktisk ret sjovt.

Ordstyrer, facilitator og planlægger

I mit tredje år har jeg fortsat været ordstyrer, moderator eller facilitator på konferencer, debatter og andre begivenheder med jævne mellemrum.

Et udpluk:

Julie Søgaard ordstyrer Friluftsrådet Sund i Naturen Grøn journalist kommunikatør moderator miljøjournalist naturjournalist klimajournalist energijournalist kopi

Konferencen Sund i Naturen på Christiansborg maj 2018.

Maj 2018 var en tætpakket måned som ordstyrer. Her lagde jeg ud med konferencen Sund i Naturen arrangeret af Friluftsrådet.

Senere på måneden var jeg atter moderator på Learn-scenen under Naturmødet, der nu for alvor har etableret sig som et folkemøde om  natur, som hverken den brede befolkning eller toppolitikere kan komme udenom.

Skolestue om ulven på Learn-scenen under Naturmødet 2018

Skolestue om ulven på Learn-scenen under Naturmødet 2018.

Sidst på måneden var jeg tilbage i Friluftsrådet, hvor jeg var ordstyrer på en debataften i forbindelse med lanceringen af kampagnen Børn Gror i Natur.

I juni deltog jeg i Folkemødet. Her var jeg moderator på en debat om naturdilemmaer hos Landbrug & Fødevarer samt en debat om biogas i transport hos Drivkraft Danmark.

Debatten "Giv Lastbilerne gas!" hos Drivkraft Danmark under Folkemødet 2018

Debatten “Giv Lastbilerne gas!” hos Drivkraft Danmark under Folkemødet 2018.

I november var jeg ordstyrer på en debat om cirkulær økonomi i byggeriet for Molio under Byggeriets Miljøkonference 2018.

Og i december lagde jeg ud med at være moderator på et netværksmøde for havprojekter under Veluxfonden.

Lige inden jul var jeg ordstyrer på årskonferencen for Go Green With Aarhus.

I 2019 var jeg tilbage i Aarhus som ordstyrer på en paneldebat om klima med en række østjyske folketingskandidater arrangeret af UngEnergi Aarhus og DN Aarhus Ung.

ulie Søgaard er ordstyrer på Klimavalg - paneldebat marts 2019 i Aarhus

Julie Søgaard er ordstyrer på Klimavalg – paneldebat marts 2019 i Aarhus.

Så sent som i går den 9. april var jeg ordstyrer på en debat om bæredygtige byer hos Dansk Magisterforening.

Læs mere om arrangementerne under referencer og på min facebook-side.

Journalistik

Det seneste år har også været godt fyldt op af opgaver, hvor jeg har været skribent og/eller redaktør på en række artikler og udgivelser. Især efteråret var en travl periode.

Her vil jeg fremhæve forskningsplatformen Biovalues afsluttende publikation, hvor jeg stod for interviews og redigering.

Desuden indgik jeg et samarbejde med DTU Science Park, hvor jeg løbende har skrevet artikler til deres nyhedsbrev samt en lang række artikler til årsmagasinet for Danish Tech Challenge.

Kommunikation og PR

Hammer Bakker

Læsten Bakker

Det seneste år har jeg fortsat været tilknyttet som kommunikationskonsulent for Den Danske Naturfond, hvor jeg laver kommunikations- og pressearbejde. I det forgangne år har vi blandt andet offentliggjort naturprojekterne Hammer Bakker ved Aalborg og Læsten Bakker ved Randers med en rigtig fin pressedækning til følge.

Desuden har jeg løst PR-opgaver for andre aktører.

Telegram fra Einstein.

 

Endelig trak jeg også på min professionelle erfaring i mit frivillige arbejde, da nogle breve fra Einstein dukkede op i arkiverne hos Astronomisk Selskab, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Historien blev bragt som både nyhed og stor søndags-feature i Politiken og blev siden massivt omtalt i øvrige medier.  Det kan man læse mere om i mit opslag på Linkedin. 

Mit andet år som selvstændig

Julie_søgaard_moderator_insekter_på_menuen_How_can_we_feed_the_world_2017 klimajournalist miljøjournalist

En rigtig god blanding af faste, tilbagevendende og nye opgaver. Det er den korte beskrivelse af mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og ordstyrer, der har været mindst lige så sjovt og indholdsrigt, som det første år. Jeg glæder mig til mit tredje år.

Ordstyrer, facilitator og planlægger

Ligesom første år har jeg i mit andet år som selvstændig jævnligt haft opgaver som moderator eller facilitator på konferencer, debatter, workshops og andre arrangementer, hvor jeg ofte også har været med som planlægger.

Her er et udpluk fra det seneste år:
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Skolestue for landspolitikere på Learn-scenen – Naturmødet 2017

I maj 2017 var jeg atter moderator på Learn-scenen under Naturmødet, der var vokset siden det første møde i 2016 og nu havde over 10.000 deltagere  – og i stigende grad politikernes og mediernes bevågenhed.

Den 24.-26. maj 2018 kan man igen opleve mig som moderator på Learn-scenen.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat om grønne job hos IDA i Ingeniørteltet under Folkemødet 2017

Under Folkemødet i juni 2017 var jeg ordstyrer på en debat om grønne job hos Ingeniørforeningen IDA.

Man kan stadig nå at booke mig som moderator, interviewer eller vært til Folkemødet 2018.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Ordstyrer på samtale om insekter på menuen under How Can We Feed The World? – september 2017

I september 2017 var jeg ordstyrer på en samtale om insekter på menuen på arrangementet How Can We Feed The World? under festivalen Hearts & Minds i Aarhus.

Og i november holdt Villum Fonden symposiet A Sea of Interests, hvor jeg var ordstyrer på en session om bæredygtigt fiskeri.

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat under Molios klimakonference i Middelfart februar 2018

I februar i år stod Molio – Byggeriet Videnscenter bag konferencen Klimaændringer – udfordringer og muligheder for byggeriet. Her var jeg ordstyrer og medplanlægger.

I marts var jeg moderator på Naturstyrelsens seminar Indfasning af biodiversitetsskov
– hvordan fremmer vi bedst biodiversiteten?
Styrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se oplæg og snart noter fra seminaret

Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Debat efter filmen The Green Lie under CPH:DOX 2018

Samme uge var jeg ordstyrer på  en samtale og debat efter filmen The Green Lie under CPH:DOX 2018.

Se liste over nogle af de øvrige arrangementer fra mit andet år som selvstændig og fra tidligere år.

I den kommende tid er der allerede flere arrangementer på programmet.  Blandt andet skal jeg være ordstyrer på konferencen Sund i Naturen på Christiansborg den 2. maj arrangeret af Friluftsrådet.

Kommunikation og PR
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Den Danske Naturfonds arealer i Mols Bjerge Nord

I det seneste år har jeg fortsat været fast tilknyttet som kommunikationskonsulent for Den Danske Naturfond, som jeg løser presse- og kommunikationsopgaver for.

Siden sidst har Naturfonden offentliggjort flere nye opkøb og projekter. Blandt andet Mols Bjerge Nord og  Kollund Skov.

Desuden har jeg løbende udført PR- og kommunikationsopgaver for andre organisationer og institutioner.

Journalistik
Julie Søgaard Mit andet år som selvstændig, grøn journalist, kommunikatør og moderator

Workshop under konferencen The Global Energy Transition: Is Journalism Ready? i forbindelse med COP23 i Bonn.

Mine to andre ‘ben’ ovenfor har fyldt meget i mit andet år som selvstændig, men der har dog været tid til at skrive nogle enkelte artikler. For eksempel:

Forskere vil skabe langtidsholdbar naturforvaltning

Midler til forskning i dansk energiteknologi skraber bunden

Klimarådets formand: Mere forskning kan lette klimatrykket fra landbruget

Lige nu er jeg redaktør på en mindre, enkeltstående publikation inden for grøn forskning og innovation, der forventes at udkomme i efteråret. Mere om det til den tid.

I november repræsenterede jeg som formand Foreningen af Energi- og Miljøjournalister (FEM) under konferencen The Global Energy Transition: Is Journalism Ready? arrangeret af Clean Energy Wire (CLEW).

Konferencen blev holdt i forbindelse med COP23 i Bonn.

Her havde jeg et indlæg om FEM og hvordan vi er organiseret. Det var under en workshop om, hvordan klimajournalister kan arbejde bedre sammen og gerne på tværs af landegrænser.

 

Mit første år som selvstændig

Julie Søgaard | Grøn journalist, kommunikatør og moderator

Det er nu et år siden, jeg efter en årrække som lønmodtager sprang ud som selvstændig. Det har været et sjovt og begivenhedsrigt år, hvor jeg fortsat har haft mulighed for at dyrke mit stofområde og udfolde mig inden for både journalistik, kommunikation og events. Så jeg har absolut mod på at fortsætte.

Events

Særligt inden for events har jeg været vidt omkring. Hermed et udpluk:

Julie Søgaard skolestue Naturmødet 2016

Skolestue for landspolitikere på Naturmødet 2016

I maj 2016 var jeg i tre dage moderator på Learn-scenen på det nystiftede Naturmødet.

Naturmødet Julie Søgaard

Planlægningsmøde mellem Naturmødet og moderatorer

Den 18.-20. maj 2017 indtager jeg atter denne scene i Hirtshals på verdens første folkemøde om natur.

I juni 2016 var jeg ordstyrer under Folkemødet. Det er jeg også i år – og i skrivende stund kan man stadig nå at booke mig som ordstyrer og eventplanlægger.

Wilhjelm16_1

Wilhjelmkonferencen 2016

I november 2016 var jeg ligesom i 2015 ordstyrer på Wilhjelmkonferencen, der hvert år tager fat på forskellige emner inden for natur og biodiversitet.

32607814515_1cd7923f63_o

Climate-KIC Nordic Partner Day 2017

I 2017 har jeg allerede været planlægger og moderator på Climate-KIC Nordic Partner Day, ordstyrer på debat om dyreforsøg under Århundredets Festival samt jury-facilitator under de fem regionale semifinaler for Unge Forskere og inden længe under finalen i Forum, København.

Se mere om disse og andre arrangementer under Moderator, facilitator og planlægger.

Kommunikation og PR

Frem til årsskiftet arbejdede jeg stadig deltid for BioRefining Alliance og løser fortsat løbende opgaver for foreningen.

bøtø1

Bøtø Plantage. Foto: Erik Thorsen

I april 2016 begyndte jeg at lave presse- og kommunikationsopgaver for Den Danske Naturfond. Fra oktober 2016 har jeg været fast tilknyttet som kommunikationskonsulent. I denne periode har Naturfonden offentliggjort egne eller støttede projekter, som alle har fået en meget flot pressedækning. Her kan nævnes Mandø, Rewilding i Mols Bjerge, lokale naturprojekter og senest opkøbet af Bøtø Plantage.

Journalistik

Endelig har jeg det seneste år leveret artikler til både etablerede og nye specialmagasiner inden for blandt andet klima, energi og natur. Det vil jeg fortsætte med – og har lige nu flere historier på vej.